Realizacje

Remont i przebudowa
części pomieszczeń
parteru i piwnic
w Hotelu Orbis
Gdynia

Przygotowanie
infrastruktury
sportowej w związku
z World Games 2017 -
renowacja Stadionu
Olimpijskiego we
Wrocławiu

Instalacja oświetlenia
ulicznego dla drogi
przy
Lewinie Kłodzkim

Przebudowa budynku
biurowego
WSSE "Invest Park"
w Wałbrzychu

Instalacja sygnałowa
przeciwpożarowa
dla przepompowni
gazu

Budowa budynków
wielorodzinnych
TBS Stabłowice

Budowa hali
sportowej
w Żórawinie

Budowa przedszkola
na ulicy Dożynkowej
we Wrocławiu

Instalacja średniego
napięcia dla
Intermarche
w Bystrzycy Kłodzkiej